EU fondovi

RITEH preuzima rizik prijave klijenta na natječaje na području energetske učinkovitosti. Ukoliko procijenimo kako se radi o projektu s visokim potencijalom uspjeha naplaćujemo se isključivo u postotku od dobivenih bespovratnih sredstava. To znači da u slučaju da prijava ne bude odobrena klijent ne snosi nikakve troškove.

Natječaji u 2017. godini:

4b1.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

Ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama (omogućujući jednake količine rezultata (proizvodnje) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektoru proizvodnih industrija.

Prihvatljivi prijavitelj: Poduzetnici registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti: industrija željeza i čelika, industrija obojenih metala, kemijska industriju, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvo, tekstilna industrija, kožno-prerađivačka i odjevna industrija, industrija papira i tiskarstvo, strojarstvo i ostale metalne industrije i industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhanska industrija.

4.b.1.1_Sažetak_Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

4b2.1. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam i trgovina)

Ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u uslužnom sektoru (omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode u uslužnom sektoru.

Prihvatljivi prijavitelj: Poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu.

4.b.2.1._Sažetak_ Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru

4c1.3. Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 2. privremeni poziv

Smanjenje potrošnje energije u zgradama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi prijavitelj:

1. JLP(R)S koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama u vlasništvu te javne ustanove ili JLP(R)S ili RH;

2. Javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako su osnovane od strane JLP(R)S ili RH ako su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu JLP(R)S ili RH.

4.c.1.3._Sažetak_ EO zgrada odgojno-obrazovne ustanove

4c1.4. Pilot projekt “Energetska obnova javnih zgrada”

Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora (smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije).

Prihvatljivi prijavitelj: Vlasnici/korisnici zgrada u kojima se obavlja javna djelatnost:- JLP(R)S ili RH- pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu JLP(R)S ili RH- ustanove čiji su osnivači JLP(R)S ili RH.

4.c.1.4_Sažetak Energetska obnova javnih zgrada

4c2.1. Energetska obnova obiteljskih kuća

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje obnovljenih zgrada, i korištenje obnovljivih izvora energije, kroz integrirani pristup.

Prihvatljivi prijavitelj:

1. Vlasnici/Suvlasnici obiteljskih kuća
2. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost

4.c.2.1._Sažetak Energetska obnova obiteljskih kuća

4c2.2. Energetska obnova višestambenih zgrada

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje obnovljenih zgrada, i korištenje obnovljivih izvora energije, kroz integrirani pristup.

Prihvatljivi prijavitelj: Upravitelj zgrade ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade2. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost.

4.c.2.2._Sažetak Energetska obnova višestambenih zgrada

3d1.1.2 Kompetentnost i razvoj MSP – faza II

Ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Prihvatljivi prijavitelj: Mali i srednji poduzetnici.

3.d.1.1.2._Sažetak_ Kompetentnost i razvoj MSP – faza II

3d1.1.3 Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza II

Potaknuti investicije u početna ulaganja u turizmu s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.

Prihvatljivi prijavitelj: Mali i srednji poduzetnici.

3.d.1.1.3._Sažetak_ Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu -faza II