Plaćanje energetskih certifikata karticama

Dobrodošli na stranice tvrtke RITEH d.o.o.

Energetska učinkovitost, energetska certifikacija zgrada, inženjering na području elektrotehnike i strojarstva, solarne elektrane naše su glavne djelatnosti. Inženjerske usluge pružamo na području cijele Hrvatske

Energetski certifikati i energetski pregledi zgrada

Djelatnici RITEH-a su ovlašteni za vršenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada. Od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RITEH je ovlašten energetski certifikat izdavati i za zgrade sa jednostavnim i sa složenim tehničkim sustavom, tj. za sve zgrade.

Energetske preglede i certifikate radimo za sve zgrade u cijeloj Hrvatskoj.

Energetski certifikat zgrade je zakonska obaveza

Energetski certifikat već neko vrijeme je obavezan za sve nove zgrade, kao i za one zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju. Usvajanjem novih izmjena i dopuna Zakona, poboljšat će se provođenje politike energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj. Time će se omogućiti provedba programa energetske obnove javnih zgrada, a u konačnici i svih ostalih vrsta zgrada. Na taj način će se značajno pridonijeti ostvarenju nacionalnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji definiranog u Strategiji energetskog razvoja Hrvatske i Nacionalnom programu energetske učinkovitosti.

Novim izmjenama Zakona o učinkovitom korištenju energije povećane su kazne za neprovođenje energetskog pregleda i certificiranja. Za saznati više pogledajte pod energetski certifikat.

Energetski pregled građevine potreban je kod izdavanja certifikata za postojeće zgrade

Energetski pregled je sustavan postupak kojim se analizira postojeća potrošnja zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije. Takva definicija energetskog pregleda je uređena Zakonom o učinkovitom korištenju energije. Postoji više vrsta energetskog pregleda, ovisno o svrsi zbog kojeg se rade i tipu objekta. RITEH je ovlašten provoditi energetske preglede svih vrsta zgrada. Naše iskustvo i stručnost dokazana velikim brojem dosad obavljenih energetskih pregleda jamstvo su kvalitete koje pružamo. Detaljnije o energetskom pregledu!

Novim izmjenama Zakona o učinkovitom korištenju energije javni sektor treba imenovati osobu zaduženu za gospodarenje energijom. U slučaju da je ukupni godišnji trošak potrošnje energije i vode veći od 300.000 kuna, potrebno je ugraditi sustav daljinskog očitavanja potrošnje. Sve navedene zakonske mjere donesene su sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti i racionalnijeg trošenje energije.

Projektiranje, konzalting i inženjering u elektrotehnici i termotehnici

Od samog osnivanja osnovna djelatnost tvrtke RITEH je projektiranje, nadzor nad gradnjom, tehničko savjetovanje i inženjering u domeni elektrotehnike i termotehnike (strojarstva). Za te poslove smo registrirani i ovlašteni prema Zakonu o gradnji i Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera. Projektnu dokumentaciju radimo za područje zgradarstva, industrije i infrastrukture. Nakon puštanja objekta u pogon nudimo konzultantske usluge praćenja mjesečne potrošnje energije, vršimo energetske uštede te optimiramo i racionaliziramo potrošnju energenata.

RITEH primjenjuje nova tehnička i tehnološka rješenja visoke energetske učinkovitosti

Uvođenje novih sustava koji će povećati uporabnu vrijednost i optimalna tehnička rješenja primjerena pojedinom objektu naša su vodilja prilikom izrade projekata, a zadovoljstvo korisnika te racionalna potrošnja električne, toplinske i rashladne energije konačni cilj. Pri projektiranju tehničkih sustava zgrade koristimo nova tehnološka rješenja koja omogućavaju visoku energetsku učinkovitost. To se primarno odnosi na sustave grijanja, hlađenja i ventilacije te na elektroenergetske sustave zgrade.